Naprapati

Socialstyrelsen utfärdar legitimation till naprapater efter fyra års heltidsstudier vid Naprapathögskolan samt ytterligare ett års praktisk tillämpning vid bl a ortopedmottagning. Naprapati är en bred behandlingsform som hjälper människor med varierande besvär. Våra patienter är såväl yngre som äldre, allt ifrån elitidrottare till mindre fysiskt aktiva.

Naprapater är specialiserade på problematik i muskler, leder och skelett. En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. Styrkan med naprapati är just flertalet behandlingsmetoder i kombination med ett helhetstänkande. Stor vikt läggs vid att korrigera orsaken till besvären. Behandlingen följs upp med råd om träning och ergonomi för att hjälpa dig att undvika besvär i framtiden. 

linje 
                                  RYGG&REHAB, Leg Naprapat Mari Tjärnström, Sjögatan 1L, 891 60 Örnsköldsvik, 0660-188 80